วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Amazing RCT Suphanburi ครั้งที่ ๒

p.setAttribute('data-pin-hover', true);

ในนามเจ้าภาพขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมการประชุม                                                                    

              

ภาพ pralanna.com

มีผู้มาร่วมการประชุมกันอย่างอบอุ่นถึงประมาณ ๕๗ ท่าน 
                               
Amazing RCT Suphanburi ครั้งที่ ๒ 
                 ขอนำแสดงภาพการประชุมประกอบเพลงมาแทนคำขอบคุณ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ต้อนรับแสนสวย ๑๓ ชีวิต

ไมมีอะไรนอกจากคำว่า Thank you.   

ภาพ Kapook Giltterแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประชุม Amazing RCT Suphanburi ครั้งที่ ๒
ขอขอบคุณ งานวิชาการ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ทพ.อภิวัฒน์ วิศาลโภคะ
ฝ่ายโสตฯ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี คุณ Watsamon suksompong

หมายเหตุ รายละเอียด รร.ที่พัก  คลิก ศรีอู่ทองแกรนด์
                     
                      สถานที่ท่องเที่ยว คลิก จ.สุพรรณบุรี


ประกาศ
ด่วน มาก  เราต้องการเพื่อนร่วมงานใหม่

ต้องการทันตแพทย์เฉพาะทางปริทันต์ ด้านสาธารณสุขทดแทน
ต้องการทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟันเพิ่มเติม

ติดต่อหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโดยด่วน
082-7221595
083-0416081

ผู้ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ , ๐๙:๕๘:๕๗ น.